Europski projekti "Odaberi sport"Projekt „ODABERI SPORT“ motivira, educira i pomaže učenicima - djeci koja su u nepovoljnom socijalnom položaju i time u riziku od socijalne isključenosti - da odaberu sport i tako se uključe u sportsko rekreacijske aktivnosti. Projekt na inovativan i djeci prihvatljivi način razvija svijest o važnosti usvajanja navika zdravog stila života, te popunjavanje slobodnog vremena kvalitetnim sadržajima kroz razvijanje dugoročnijeg interesa za bavljenjem sportom.

Projekt provodi - Udruga 'POKRET - AKTIVAN I ZDRAV'- udruga za poticanje tjelesne aktivnosti s partnerom u projektu - Zagrebačkim judo savezom (ZJS). Partner ZJS je od iznimnog značaja za projekt, jer posjeduje veliko iskustvo te osigurava provedbu projekta u 12 osnovnih škola na području Grada Zagreba. Partner ZJS je važan i radi koordinacije aktivnosti interdisciplinarne suradnje i podizanja svijesti o važnosti sportskih aktivnosti.

Ciljne skupine obuhvaćene projektom: djeca čiji su roditelji nezaposleni, čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka, bez odgovarajuće roditeljske skrbi, iz jednoroditeljskih obitelji, iz obitelji s troje ili više djece i s problemima u ponašanju.


Aktivnosti u projektu „ODABERI SPORT“:

Projekt jača suradnju odgojno obrazovnih i sportskih institucija u okviru koje se provodi edukacija učiteljica razredne nastave - provoditeljica programa. Škole dobivaju edukativne materijale: sportske priručnike, nastavni program i plakate. Za učenike se organizira vannastavno motivacijsko predavanje „Mali športaši“ – gdje se djeci kroz interaktivno predavanje prezentira 26 olimpijskih sportova.

Također se, u okviru edukativnih i motivacijskih aktivnosti projekta, prikazuje i dječja predstava „Olimpijske priče“ u trajanju od 60 min. Predstava govori o poznatim sportašima, velikim svjetskim sportskim zvijezdama i njihovom odrastanju kroz sport koji im je donio puno lijepih trenutaka u životu. Pričanje priča je tradicionalan način uspostave komunikacije s djecom, privlači njihovu pažnju i motivira ih, što se pokazalo izuzetno uspješnom komunikacijom u projektu „ODABERI SPORT“. Djeci koja kroz provedbu ovih aktivnosti programa „ODABERI SPORT“ odaberu judo kao svoj sport omogućuje se besplatno treniranje u "Judo školici" u trajanju od 10 mjeseci u klubovima i dvoranama Zagrebačkog judo saveza gdje dobivaju i sportsku opremu – judo kimono za trening.

Cilj projekta

  • stvaranje uvjeta za bavljenje sportom djeci koja su u nepovoljnom socijalnom položaju i time u riziku od socijalne isključenosti.
  • Projekt „ODABERI SPORT“ omogućuje djeci besplatno treniranje juda u klubovima ZJS-a: „Judo klubu Lika“ i „Judo klubu Centar“, gdje dobivaju i pripadajuću sportsku opremu (judo kimono).
  • Projekt jača suradnju odgojno obrazovnih i sportskih institucija, paralelno se obraćajući i roditeljima, stvarajući utjecaj okruženja da je bavljenje sportom nešto što je opće prihvaćeno i dostupno.

Opći ciljevi projekta

  • organiziranje slobodnog vremena djece kroz razvoj i provođenje sportskih aktivnosti, interdisciplinarna suradnja kroz promicanje bavljenja sportom i to od najranije dobi,
  • stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja sportom,
  • razvijanje svijesti kod djece o zdravim navikama i zdravom stilu života,
  • popunjavanja slobodnog vremena djece kvalitetnim sadržajima,
  • razvijanje dugoročnijeg interesa za bavljenjem sportom,
  • edukacija trenera za dugoročnu održivost programa, unaprjeđenje kapacitete trenera, sportskih instruktora i voditelja aktivnosti za rad s djecom iz ciljnih skupina.
Aktivnosti u projektu „ODABERI SPORT“:

Prijavitelj i partner su uspješno proveli više nacionalnih projekata: Projekt „Odaberi sport“ prezentiran je na međunarodnom skupu Svjetske zdravstvene organizacije u sklopu programa „Europskih zdravih gradova“ 2011. Liege, Belgija, a 2012. kao primjer dobre prakse prezentiran je u sklopu „Tjedna preventive“ održanom u Zgrebu u organizaciji Ministarstva zdravlja i na „Stručnom skupu za ravnatelje osnovnih škola RH“ održanom u Puli.

Pored toga, projekt je dobio potporu 2014. od Međunarodnog olimpijskog odbora, te je 2014./15. proveden u osnovnim školama grada Rijeke, gdje je pokazao izuzetno dobre rezultate motiviranja za uključivanje djece u sport. U 2015. projekt je prezentiran na '8th u Meeting on the WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative' u Dubrovniku. Serijal knjiga "Mali sportaši" - kao jedan segment programa „Odaberi sport“- objavljen je 2008. uz potporu Međunarodnog olimpijskog odbora (IOC) i Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). Potvrdivši da knjige „Mali sportaši“ zadovoljavaju najviše standarde stručnosti u sportskoj literaturi, Agencija za odgoj i obrazovanje od 2011. uvrstila ih je kao pomoćno nastavno sredstvo za predmet 'Tjelesni odgoj i zdravstvena kultura' od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Projekt "Olimpijske priče" je proveden u školskoj godini 2014./15. pod potporom Ministarstva zdravlja u osnovnim školama na području Grada Zagreba i Primorsko – goranske županije.


Projekt pod potporom: