Projekt: Odaberi sport


3. Izvannastavni program OŠ Grada Rijeke: Mali sportaši

3.1. Edukacija učitelja razredne nastave

Odabir i edukacija predavača za provedbu Nastavnog programa “Mali sportaši”. Za predavače su odabrani redovni nastavnici razredne nastave osnovnih škola Grada Rijeke.

Učiteljice razredne nastave (32) iz osnovnih škola Grada Rijeke koje su prošle edukativnu radionicu u 32 razreda provest će 10-satni izvannastavni program “Mali sportaši”, na zabavan i edukativan način, uz pitanja, mišljenja i postojeća iskustva učenika te interaktivnim pristupom približiti im svijet sporta i motivirati ih da se uključe u njega.

Na osnovi 10-satnog teoretskog Nastavnog programa “Mali sportaši”, u kojem se koriste Knjige "Mali sportaši" kao pomoćno nastavno sredstvo, učenici će kroz predavanje na njima prilagođeni način upoznati osnovna načela, karakteristike i specifičnosti 26 olimpijskih sportova.

Osnovne škole (15) Grada Rijeke koje su provele program “Mali sportaši” u sklopu projekta “Odaberi sport”

Osnovna škola Brajda - Verica Čurković PB
Osnovna škola Centar - Nataša Mesaroš Grgurić 1.
Osnovna škola Zamet - Sonita Penavin 2. Nelita Škorić 2.
Osnovna škola - Scuola elementare Dolac - Izabela Lasan 2.b ; Irena Bočić Kliman 3.b
Osnovna škola - Scuola elementare San Nicolo - Tašana Bobanović 2.a
Osnovna škola Kozala - Ariana Brusić 2.a
Osnovna škola Eugen Kumičić - Doris Valenta 4.
Osnovna škola Pećine - Marijanka Križ 2. ; Divna Bjelanović 1. ; Christiana Jelača 3. ; Nikolina Tomljanović

Osnovna škola Brajda - Verica Čurković PB
Osnovna škola Trsat - Bojana Gajski 4.
Osnovna škola Gornja Vežica - Mandica Drakula 1.b
Osnovna škola Ivana Zajca - Ana Puljić 2. ; Kristina Lalić 2.
Osnovna škola Pehlin - Bosiljka Rajić ; Nataša Rajčić 2.b ; Marina Businello 2.c ; Martina Turkalj 2.a
Osnovna škola Srdoči - Vesna Antić 1.
Osnovna škola Fran Franković - Ivona Trtani Šneler PRO; Radmila Pešut 1.c; Jasmina Pajalić 1.b; Anamarija Uremović 4.c; Angela Peračković 4.d; Martina Turk 2. PB; Brigitta Janeš Reš 4.b Osnovna škola Nikola Tesla - Tanja Škarica 2. ; Davorka Grce 2.3.2. Provedba Izvannastavnog programa

Zadatci Nastavnog plana i programa:

- Omogućiti učenicima da steknu na zabavan način, kroz interaktivnu nastavu, služeći se priručnikom “Mali sportaši”, osnovna teoretska znanja o sportu te im približiti olimpizam i Olimpijske igre. - Motivirati učenike na aktivnost, tj. tjelesno vježbanje, razvoj i zabavu kroz dimenziju sporta u svrhu zdravlja, usvajajući navike zdravog stila života.
- Na zabavan način upoznati učenike s različitim vrstama sportova te njihovom osnovnom strukturom kretanja.
- Poučiti učenike i motivirati ih da samostalno sudjeluju u odabiru sporta, motivirati ih i razviti dugoročniji interes za jednu od sportskih aktivnosti.
- Ukazivanje na razvijanje i njegovanje higijenskih navika i načina prehrane.
- Upoznavanje učenika s povijesnim razvojem pojedinih sportova, antičkih Olimpijskih igara i modernih Olimpijskih igara.3.3. Edukativni materijali "Odaberi sport"

Zadatci Nastavnog plana i programa:

Serijal knjiga “Mali sportaši” namijenjen je djeci od 6 do 12 godina - dob uključivanja djece u sport. Ovi priručnici na afirmativan i djeci prilagođen način (ilustracije, fotografije, strip) daju opis 26 olimpijskih sportova, obrazlažu važnost bavljenja sportom, približavaju djeci načela olimpizma i Olimpijskih igara te ih motiviraju da sami odaberu tjelesnu aktivnost, tj. sport koji im se najviše sviđa.

Priručnici se nalaze u školskim knjižnicama te su svakodnevno dostupni učenicima, a koristit će se i za provedbu tematske nastave o sportu i za provedbu izvannastavnog programa “Mali sportaši”. Serijal „Mali sportaši“ objavljen je 2008. godine uz potporu Međunarodnog olimpijskog odbora i Hrvatskog olimpijskog odbora. Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje 2011. godine knjige su pomoćno nastavno sredstvo za predmet Tjelesni odgoj i zdravstvena kultura od 1. do 4. razreda osnovnih škola.

Edukacijski materijali korišteni u Izvannastavnom programu „Mali sportaši“:

  1. Nastavni plan i program
  2. Dnevnik rada (evidencija učenika, zapažanja i zabilješke predavača o provedbi programa)
  3. Priručnici “Mali sportaši 1-5” (pomoćno nastavno sredstvo)
  4. Edukacijski plakati “Odaberi sport”
  5. Evaluacijski upitnici za učenike “Riječ učenika”

Edukacijski plakati “Odaberi sport” postavljaju se na vidljiva mjesta po školskim hodnicima i oglasnim pločama tako da su svakodnevno vidljivi velikom broju učenika. Svojim sadržajem plakati educiraju, ali i dodatno motiviraju masovno uključivanje učenika u sport.