Posebnu pažnju dajemo prezentacijama projekta Odaberi sport za učiteljice i učitelje od 1. do 4. razreda

Cvjetno naselje 2

Posebnu pažnju dajemo prezentacijama projekta Odaberi sport za učiteljice i učitelje od 1. do 4. razreda. I u zagrebačkoj OŠ Cvjetno naselje. pojašnjeni su svi segmenti projekta te je podijeljen promotivni materijal – plakati i letci Odaberi sport.

Učiteljice i učitelji će predstaviti projekt učenicima, te će se kroz roditeljske sastanke obratiti i roditeljima i podijeliti im letke s informacijama o načinu uključivanja njihove djece u projekt. Poseban naglasak dan je na djecu ciljane skupine kako bi im motiviralo njihovo uključivanje i mogućnost da se besplatno bave judo sportom.

 

CiLenta_element2_A4lj projekta Odaberi sport je masovno uključivanje djece u sport, te stvaranje navika dugoročnog bavljenja sportom. Projekt se obraća općoj populaciji školske djece, ali ciljna skupina su djeca u nepovoljnom socijalnom položaju i time u riziku od socijalne isključenosti (djeca čiji su roditelji nezaposleni, čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka, bez odgovarajuće roditeljske skrbi, iz jednoroditeljskih obitelji, iz obitelji s troje ili više djece i s problemima u ponašanju), a kojima se omogućuje besplatno treniranje juda u klubovima Zagrebačkog judo saveza: „Judo klubu Lika“ i „Judo klubu Zagreb“, gdje će dobiti i besplatnu sportsku opremu – judo kimono.

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost  Udruge Pokret – aktivan i zdrav, udruge za poticanje tjelesne aktivnosti.