U projektu JudoINclusion susreli smo se na seminaru u Rijeci u koordinaciji sa Centrom za odgoj i obrazovanje Rijeka
21/07/2020
Roditelji su sretni kad smo mi sretni
28/07/2020

Sudionici su kroz seminar dobili dodatna potrebna pojašnjenja o načinima pristupa djeci s teškoćama u razvoju

seminar II

Sport je pravo i potreba suvremenog čovjeka, čimbenik zdravlja, sredstvo odgoja i obrazovanja. Proveli smo II dio seminara u organizaciji JK Rijeka u Centru za autizam Rijeka.

U cilju jačanja kapaciteta provoditelja projekta  „JUDO INclusion – AKTIVAN I ZDRAV – RIJEKA“ okupili smo se na temu “Način rada, motiviranje i uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u zajednicu kroz sport”.  Sudionici su kroz seminar dobili dodatna potrebna pojašnjenja o načinima pristupa djeci s teškoćama u razvoju, specifičnosti načina komunikacije, prepoznavanja emocija i sl. Donesen je i zaključak da se u sklopu projekta „JUDO INclusion – AKTIVAN I ZDRAV – RIJEKA“ nastavi suradnja s Centrom za odgoj i obrazovanje i Centrom za autizam oko komunikacije s roditeljima i daljnjeg uključivanja djece s teškoćama u razvoju u trening – prilagođenog judo program.

Dobrobit projekta „JUDO INclusion“ – AKTIVAN I ZDRAV – RIJEKA  velika je za svako dijete koje se osjeća „drugačije“. Djeca s teškoćama u razvoju (TUR) više su ograničena u sudjelovanju u sportskim aktivnostima od svojih vršnjaka, a jaz se širi odrastanjem. Zato je pokrenut „JUDO INclusion“. Dijete s TUR ima poteškoće i u socijalizaciji i teško im se družiti s drugom djecom, jer se osjećaju drugačije, a to lako rezultira izolacijom i isključenjem iz okoline. Djeca s TUR svaki su dan  suočena s time što ne mogu, kao i njihovi roditelji. Bit će im lakše ako  ih ohrabrimo da se fokusiraju na ono što mogu, a ne na ono što ne mogu.

Lenta_element2_A4

Provedbu Projekta JudoINkluzije sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost  udruge Pokret – aktivan i zdrav, udruge za poticanje tjelesne aktivnosti.