i dvoranski treninzi mogu biti zanimljivi, ali i vrlo korisni
23/06/2020
Sudionici su kroz seminar dobili dodatna potrebna pojašnjenja o načinima pristupa djeci s teškoćama u razvoju
23/07/2020

U projektu JudoINclusion susreli smo se na seminaru u Rijeci u koordinaciji sa Centrom za odgoj i obrazovanje Rijeka

1 (14)

Mi smo ovo teško vrijeme iskoristili za učvršćivanje suradnje i razmjenu iskustava. U cilju jačanja kapaciteta provoditelja projekta  „JUDO INclusion – AKTIVAN I ZDRAV – RIJEKA“ projekta susreli smo se na seminaru u organizaciji Judo kluba Rijeka u Rijeci,  u koordinaciji sa Centrom za odgoj i obrazovanje Rijeka. “Način rada, motiviranje i uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u zajednicu kroz sport” bila je tema seminara čija je kvaliteta bila na visokoj razini obzirom na stručnost predavača i tema predavanja. Predavači su kroz svoja stručna znanja i dugogodišnje iskustvo prezentirali osnove načina metoda pristupa i rada s djecom s teškoćama u razvoju te prilagodili svoja predavanja potrebama projekta i uključivanja navedene djece u kontinuirani trening – prilagođeni judo program. Nakon svakog pojedinačnog predavanja održana rasprava vezano uz prezentiranu temu. Predavači i teme:   Lorena Kovačiček, diplomirani psiholog –  Filozofski fakultet u Rijeci , tema: „Podrška djeci s teškoćama u sportu“; Dubrović Tamara, magistra edukacijske rehabilitacije – Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, tema: „Pristup radu u  sportu za djecu s TUR“; Jadran Rubeša, magistar edukacijske rehabilitacije – Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, tema: „Važnost tjelesne aktivnosti i pristup djeci s TUR“ ;  Maja Rebrović Čančarević, profesor edukacijske rehabilitacije – Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, tema:„Prilagodba  sporta za djecu s TUR“.

Dobrobit projekta „JUDO INclusion“ – AKTIVAN I ZDRAV – RIJEKA  velika je za svako dijete koje se osjeća „drugačije“. Djeca s teškoćama u razvoju (TUR) više su ograničena u sudjelovanju u sportskim aktivnostima od svojih vršnjaka, a jaz se širi odrastanjem. Zato je pokrenut „JUDO INclusion“. Dijete s TUR ima poteškoće i u socijalizaciji i teško im se družiti s drugom djecom, jer se osjećaju drugačije, a to lako rezultira izolacijom i isključenjem iz okoline. Djeca s TUR svaki su dan  suočena s time što ne mogu, kao i njihovi roditelji. Bit će im lakše ako  ih ohrabrimo da se fokusiraju na ono što mogu, a ne na ono što ne mogu.

Lenta_element2_A4

Provedbu Projekta JudoINkluzije sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost  udruge Pokret – aktivan i zdrav, udruge za poticanje tjelesne aktivnosti.