Europski projekti


Sadržaj

škole _DSC1498small
Odaberi sport
UP.02.1.1.08.0008
Projekt motivira, educira i stvara uvijete učenicima - djeci koja su u nepovoljnom socijalnom položaju i time u riziku od socijalne isključenosti - da odaberu sport i tako se uključe u sportsko rekreacijske aktivnosti.
Borba-IMG-62149714294c170a04e0d8c7589c15c8-V1
JUDO INclusion
UP.02.1.1.0010
Inkluzija ili uključivanje u svakodnevan život djece s teškoćama u razvoju (TUR) i njihova uspješna resocijalizacija u društvo.