Projekt: Odaberi sport


Evaluacijska završna radionica "Odaberi sport"

Evaluacijska radionica s provoditeljima programa – učiteljicama razredne nastave, analiza provedbe izvannastavnog teoretskog programa i edukacijskih materijala.


4.1. Evaluacija sportske nastave „Mali sportaši“ - učenici

Sportsku nastavu odslušala su 772 učenika u 15 škola na riječkom području. Rezultat potvrđuje da je postignuta glavna svrha projekta: djeca koja pomoću ovih priručnika prođu sportsku nastavu izrazito su motivirana za uključivanje u sport.

Za očekivati je da iskazane želje u evaluacijskom upitniku neće sve voditi i u stvarni izbor, ali projekt neosporno na masovnoj osnovi budi kod djece veliko zanimanje za bavljenje sportom.

Lokalna sredina:

 • jačanje poveznice osnovnih škola i sportskih saveza u usmjeravanju djece u sport
 • prihvaćanje sporta kao alternative nedovoljnoj tjelesnoj aktivnosti i kao prevencije mnogih negativnih socioloških pojava
 • veća važnost sporta u lokalnoj sredini kao društvena vrijednost
 • podjela biltena o provedbi projekta i njegovim sudionicima za arhivu škola, sportskih klubova i gradskih poglavarstava.

Koliko ti je bilo zanimljivo?
Sportska nastava u cjelini je djeci jako zanimljiva.

1%

Ocjena predavanja: korisno

18%

Ocjena predavanja: vrlo korisno

80%

Ocjena predavanja: izuzetno korisno


Koliko su ti se svidjele knjige “Mali sportaši”?
Knjige im se također jako sviđaju.

1%

Ocjena predavanja: korisno

13%

Ocjena predavanja: vrlo korisno

85%

Ocjena predavanja: izuzetno korisno


Je li ti se neki sport toliko svidio da bi ga želio/željela trenirati?
Djeca uglavnom pronalaze sport koji požele trenirati, što znači da su knjige i sportska nastava vrlo motivirajući.

13%

Ocjena predavanja: korisno

86%

Ocjena predavanja: vrlo korisno4.2. Evaluacija sportske nastave “Mali sportaši” – učitelji

Učiteljice (32) iz 15 osnovnih škola na riječkom području evaluirale su program putem Dnevnika rada u kojem su analizirale svaku nastavnu cjelinu posebno. Najzastupljenije su učiteljice koje su provodile nastavu u drugim razredima, po jedna iz produženog boravka i posebnog odjela. Dale su i usmenu povratnu informaciju na završnoj radionici.

Ovdje su prikazani rezimirani rezultati. Na peterostupanjskoj ljestvici ( 1 - nimalo, 2 - malo, 3 - srednje, 4 – dosta, 5 – jako ) ocjenjivale su sljedeće, s tim da ni u jednoj tablici nije bilo niti jednog odgovora – nimalo ili malo:

Na pitanje „Što Vam se posebno svidjelo?“ Daju vrlo širok dijapazon odgovora, što znači da je baš svaka učiteljica našla nešto što joj se posebno svidjelo. Osim imenovanja pojedinih sportova često se ističu:

 • Način pisanja, koji je jednostavan, razumljiv i prilagođen djeci te zanimljive priče
 • Duhovite ilustracije koje prate priču i likovi s kojima se djeca lako poistovjećuju
 • Poruka da za svakoga postoji sport u kojem može biti uspješan
 • Uvod za mame i tate i uključivanje roditelja (djeca su knjige nosila kući i razgovarala s roditeljima o uključenju u sport)
 • Interes koji se razvio kod djece, njihovo uključivanje i mogućnost povezivanja s ostalim predmetima

Koliko je učenicima bilo zanimljivo?
83% učiteljica ocjenjuje da je nastava učenicima dosta i jako zanimljiva (ocjene 4 i 5).

3%

Ocjena predavanja: korisno

26%

Ocjena predavanja: vrlo korisno

70%

Ocjena predavanja: izuzetno korisno


Koliko je učiteljicama bilo zanimljivo?
Praktički sve učiteljice potvrđuju da im je bilo dosta ili jako zanimljivo, a to nam je potvrdila i entuzijastična atmosfera na završnoj radionici. Sadržaje sportske nastave lako su povezivale sa svima ostalim predmetima – priroda i društvo, informatika, likovna kultura, građanski odgoj, trening životnih vještina, čak i matematika. Osim zanimljivih sadržaja, posebno ih je inspirirala i zainteresiranost djece.

1%

Ocjena predavanja: korisno

38%

Ocjena predavanja: vrlo korisno

60%

Ocjena predavanja: izuzetno korisno


Koliko učenici sudjeluju u komentarima prikazanih sportova, ilustracija i fotografija iz knjige?
Praktički sve potvrđuju veliku aktivnost učenika, a i na završnoj radionici potvrđuju da je sportska nastava bila interaktivna, da su se djeca rado i jako angažirala kao demonstratori sporta koji treniraju, pričala su o svojim iskustvima, postavljala pitanja, prenosila informacije i slično..

2%

Ocjena predavanja: korisno

29%

Ocjena predavanja: vrlo korisno

69%

Ocjena predavanja: izuzetno korisno


Koliko učiteljicama knjige pomažu u provedbi nastave?
Sve potvrđuju da im knjige pomažu dosta i jako puno, što znači da knjige trebaju biti priručnik u provedbi sportske nastave.

1%

Ocjena predavanja: korisno

30%

Ocjena predavanja: vrlo korisno

68%

Ocjena predavanja: izuzetno korisno

Rezultati

 • formiranje pozitivnog odnosa učenika prema tjelesnim aktivnostima kroz zabavu i igru koju pruža sport
 • motiviranost učenika da se počnu baviti sportom i učlane se u jedan od sportskih klubova
 • educiranost učenika o vrstama sportova,
 • prepoznavanje osnovnih karakteristika pojedinih sportova, što će im pomoći u samostalnom odabiru sporta
 • pomoć u provedbi zadaće nastavnog plana i programa tjelesne i zdrastvene kulture u segmentu uključivanja učenika u izvannastavne sportske aktivnosti
 • gostovanje sportaša paraolimpijaca formira pozitivan odnos učenika prema osobama s posebnim teškoćama, a ujedno šaljemo poruku da se i djeca s posebnim teškoćama mogu uključiti u sport
 • demonstracija policijskog službenog psa, prevencija – slanje poruke da je droga nešto loše, stvaranje povjerenja u policiju i spoznavanje da u svim situacijama imamo i možemo zatražiti zaštitu)
 • masovno uključivanje djece u sport
 • povećanje članstva sportskih klubova