„JUDO INclusion - AKTIVAN I ZDRAV – RIJEKA“„JUDO INclusion“ je projekt tjelesne aktivnosti koji uključuje djecu s mentalnim teškoćama, socijalnim smetnjama (autizam, ADHD i sl.), s osjetilnim ili senzorskim poremećajima sluha i vida, djecu s motoričkim poteškoćama te s Down sindromom. Jedan od glavnih zadataka ovog europskog projekta je edukacija opće populacije djece kako bi naučili prihvaćati i poticati svoje vršnjake s teškoćama u razvoju da postanu ravnopravni članovi zajednice.

Europski socijalni fond financira projekt „JUDO INclusion“ – AKTIVAN I ZDRAV – RIJEKA. Udruga 'POKRET – AKTIVAN I ZDRAV' provodi projekt u Rijeci u Judo klubu „Rijeka“ pod nadzorom profesionalnog tima kineziologa.

Hrvatski judo savez (HJS) je partner od velikog značaja za projekt kao krovna judo organizacija u Hrvatskoj koja omogućava provedbu projekta u Rijeci te obližnjim gradovima. HJS je od iznimne važnosti kod obuke judo trenera za rad s ciljnim skupinama i osvješćivanju vezanom za integraciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u redovne sportske programe.

Inkluzija ili uključivanje u svakodnevan život djece s teškoćama u razvoju (TUR) i njihova uspješna resocijalizacija u društvo je cilj projekta „JUDO INclusion“ koji uspješno provodimo uz pomoć profesionalnog tima kineziologa – judo trenera, te podršku obitelji.

Tjelesna aktivnost u zaštiti i unapređenju zdravlja ima veliku preventivnu, transformacijsku, kurativnu te rehabilitacijsku ulogu. Ali, integracijom u sportske aktivnosti djeci s TUR omogućava se i njihovo postepeno uključivanje u okolinu, prevladavanje osjećaja izgubljenosti, osjećaja manje vrijednosti u odnosu na drugu djecu te osjećaja nemogućnosti bavljenja sportom.


JUDO IN je JUDO ZA SVE: judo je sport s vrlo širokim rasponom uključivanja u vježbanje odraslih i djece različitih tjelesnih mogućnosti. U Japanu kažu da judo vježbaju svi od 5.-te do 105.-te godine života. Judo se pokazao kao izvrstan sport za socijalnu inkluziju, a iznimno je koristan za djecu s posebnim potrebama, jer im različitim spektrom prilagođenih vježbi omogućuje da budu fizički i društveno aktivni.

Zajedničkim treninzima u Judo klubu „Rijeka“ ostvarujemo inkluziju djece i mladih s TUR s općom populacijom djece iz redovnih sportskih programa. Kao i sva djeca, i dijete s teškoćama u razvoju, svakodnevno se bori za samopoštovanje i samopouzdanje, samo je ta borba kod djece s invaliditetom još teža, ako ih ne ohrabrimo, uključimo i integriramo u zajednicu. Ako vježbaju samo u klubovima za djecu s TUR i dalje su isključeni iz sredine u kojoj žive. Aktivnosti projekta „JUDO INclusion“ ogledaju se kroz razvoj redovitih sportskih programa i rekreativnih aktivnosti te zajedničkih treninga djece s TUR s djecom iz redovnih sportskih programa. Kroz aktivno sudjelovanje u treninzima i sportskim priredbama, na kojima se upoznaju s vršnjacima, bolje razvijaju svoje sportske, komunikacijske i socijalne vještine, lakše se uključuju u život zajednice u kojoj se obrazuju, žive, a sutra i rade.

Profesionalni tim kineziologa

Profesionalni tim kineziologa prilagođenim sportskim judo aktivnostima uspješno resocijalizira djecu s TUR. Vježbanjem kroz judo omogućuje se bolji učinak fizičkih aktivnosti na njihovo ukupno psihofizičko stanje: poboljšanje mišićnog tonusa, snage, pokretljivosti, motorike, orijentacije u prostoru, koordinacije, poboljšanje samopouzdanja, pozitivne percepcije, poboljšanje senzorskih sposobnosti, razvijanje samostalnosti i pomoći u grupi, savladavanje judo vještina i tehnika, druženje i veselje, i tako se događa inkluzija - prihvaćanje u društvu, od strane vršnjaka, od strane zajednice.

Šira dobrobit projekta „JUDO INclusion“ je velika za svako dijete koje se osjeća „drugačije“. Djeca s teškoćama u razvoju više su ograničena u sudjelovanju u sportskim aktivnostima od svojih vršnjaka, a jaz se širi odrastanjem. Zato je pokrenut „JUDO INclusion“. Dijete s TUR ima poteškoće u socijalizaciji i teško im se družiti s drugom djecom, jer se osjećaju "drugačije", a to lako rezultira izolacijom i isključenjem iz okoline. Djeca s TUR svaki su dan suočena s time što ne mogu, kao i njihovi roditelji. Bit će im lakše ako ih ohrabrimo da se fokusiraju na ono što mogu, a ne na ono što ne mogu. „JUDO INclusion“ aktivnosti kod djeteta s posebnim potrebama izgrađuju stav „ja to mogu“ umjesto stava „ja ovo ne mogu“. Svaki dan u judu će im pomoći da se osjećaju sigurnijima i neovisnijima. I što je najvažnije, radosnijima. Socijalna inkluzija kroz judo sport je zato iznimno korisna za djecu s posebnim potrebama, jer im omogućuje da budu društveno i fizički aktivni.

„Utjecaj sporta na zdravlje djece s teškoćama u razvoju (TUR) - sva djeca imaju koristi od tjelesne aktivnosti, a djeca s invaliditetom nisu iznimka. Sudjelovanje djece s TUR u sportskim aktivnostima potiče njihovu fizičku, emocionalnu i socijalnu dobrobit. Pedijatri i klinička istraživanja upućuju na značajne zdravstvene prednosti uključenja djece s teškoćama u razvoju u tjelesnu aktivnost. Posljedice fizičke neaktivnosti za osobe s invaliditetom uključuju smanjenu kardiovaskularnu kondiciju, osteoporozu i oslabljenu cirkulaciju. Osim toga, psihosocijalne posljedice neaktivnosti uključuju smanjenje samopoštovanja, smanjenje društvenog prihvaćanja i, u konačnici, veću ovisnost o drugima za svakodnevni život. Prednosti tjelesne aktivnosti su univerzalne za svu djecu, ali djeca s teškoćama u razvoju više su ograničena u mogućnostima sudjelovanja u sportskim i rekreacijskim aktivnostima, a radi toga imaju veću razinu pretilosti od svojih vršnjaka bez invaliditeta. Sadašnja epidemija pretilosti povezana s neaktivnošću je globalna briga o zdravstvenoj zaštiti za svu djecu, uključujući i one s invaliditetom. Djeca s TUR imaju nižu razinu kardiorespiratorne kondicije, nižu razinu mišićne izdržljivosti i veću stope pretilosti od ostale djece. Uz fiziološke prednosti smanjene tjelesne mase i povećane kondicije u cjelini, pokazalo se da redovita tjelesna aktivnost za djecu s TUR pomaže u kontroli ili usporavanju napredovanja kroničnih bolesti, na ukupno poboljšanje zdravlja i funkcioniranja u smislu psihosocijalnog utjecaja na djecu i njihove obitelji. Kroz tjelesnu aktivnost razvija se odgovarajuća razina mišićne snage i izdržljivosti, što je povezano s povećanom koštanom masom, smanjenjem ozljeda od pada i većom sposobnosti za aktivnosti svakodnevnog života. Radi svega navedenoga roditelji djece s posebnim potrebama često traže informacije o mogućnostima rekreacije ili uključenja u sport. Tu smo da vam pomognemo.

Edukacija stručnjaka – „JUDO INclusion“ u svome programu stavlja naglasak i na razvoj udruge kroz edukaciju stručnjaka udruge i edukacije judo trenera za rad s djecom s TUR. Također se kroz aktivnosti ovog programa interdisciplinarno podiže svijest o inkluzivnosti djece s teškoćama u razvoju. „JUDO INclusion“ projekt u suradnji sa Svjetskom judo federacijom (IJF) razmjenjuje iskustva u vježbanju juda djece s TUR u projektima koje je pokrenuo „British Judo - GB Special needs“, „Scottish Special Needs Judo Group“, „Belgium Judo Federation – Special needs“ i drugi nacionalni judo savezi unutar IJF.

Dokumenti: Projekt „JUDO INclusion“ i njegovi ciljevi u potpunosti adresiraju EU, nacionalne i regionalne strateške dokumente u području socijalnog uključivanja. Program je osmišljen na temelju procjene potreba u ovom području, a u potpunosti je usklađen s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine. Direktna povezanost aktivnosti vidljiva je na razini EU u UREDBI (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu. Uredbom je naznačeno da se ESF-om treba promicati socijalnu uključenost. Ističe se da treba voditi računa o dostupnosti pristupačnih, održivih i kvalitetnih usluga od općeg interesa, pogotovo u području usluga zdravstvene zaštite, zapošljavanja i osposobljavanja vezanih za skrb o djeci, a navedeno je kako pružatelji usluga modu biti socijalna poduzeća i nevladine organizacije. Na nacionalnoj i regionalnoj osnovi povezanost je vidljiva kroz: NACIONALNU STRATEGIJU ZA PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE. Povezanost je vidljiva kroz strategiju kontinuiranog razvoja sveobuhvatnih, dobro prilagođenih, kvalitetnih i dostupnih socijalnih usluga te podržavanju socijalnih programa i socijalne politike. Također, postoji jasna povezanost s prioritetnim područjima: 1. 2 i 3.

Udruga „POKRET - AKTIVAN I ZDRAV“

Udruga „POKRET - AKTIVAN I ZDRAV“ od 2010. provodi programe univerzalne prevencije popularizacije tjelesne aktivnosti u svrhu zdravlja i prevencije negativnih socioloških pojava uz potpore: Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstva zdravlja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Međunarodnog olimpijskoga odbora i Hrvatskog olimpijskog odbora u osnovnim školama, Grada Dubrovnika, Grada Samobora i Grada Zagreba. Predstavnici Udruge 2013. surađuju s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo na uvođenju programa Zdravstvenog odgoja, u sklopu modula Živjeti zdravo Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Projekt kroz sportske aktivnosti pokazuje odličnu povezanost s međunarodnim dokumentom ZAKLJUČCI VIJEĆA O POVEĆANJU ULOGE SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI U RAZVOJU TRANSVERZALNIH VJEŠTINA, OSOBITO MEĐU MLADIM LJUDIMA te ZAKONA O SPORTU prema kojem se uspostavlja zaštita integriteta sporta rješavanjem ilegalnog i diskriminirajućeg ponašanja; promicanje društvene uloge sporta.

Aktivnosti specifičnog cilja ogledaju se kroz razvoj redovitih športskih programa i rekreativnih aktivnosti:
- zajedničkim treninzima osoba iz ciljnih skupina s osobama iz redovnih sportskih programa,
- jačanje kapaciteta trenera, sportskih instruktora i ostalih provoditelja projektnih aktivnosti za rad s ciljnim skupinama,
- putem aktivnosti interdisciplinarne suradnje podizati svijesti o važnosti i mogućnostima inkluzije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u športske aktivnosti

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati su uključenost 40 sudionika sa invaliditetom i djece sa teškoćama u razvoju te 4 aktivnosti za podizanje svijesti / javne kampanje.

  • ukupna vrijednost projekta: 1.484.378,00 kn
  • iznos koji sufinancira EU (u HRK): 1.261.721,30 kn
  • razdoblje provedbe projekta (od - do) od 27.09.2018. do 27.09.2020.
  • kontakt osobe za više informacija:
    Ime i prezime: Vitomir Spasović
    Tel.: +385 91 542 1074
    Email: mali.sportasi@gmail.com

CILJ projekta je uspješno integrirati djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u provedbu „JUDO INclusion“ sportskih aktivnosti te ih uspješno resocijalizirati u društvo uz pomoć profesionalnog tima defektologa i kineziologa te podršku obitelji.

Programom se osim djece i mladih te njihovih obitelji naglasak stavlja i na razvoj udruge putem edukacije stručnjaka udruge i edukacije trenera juda za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Također, putem aktivnosti interdisciplinarne suradnje podiže se svijest o inkluzivnosti djece s teškoćama u razvoju.

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost  udruge Pokret – aktivan i zdrav, udruge za poticanje tjelesne aktivnosti. Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.JUDO IN - SPORTSKI MAGAZIN BROJ 1

Screenshot 2019-10-18 at 12.59.53 PM

JUDO IN - SPORTSKI MAGAZIN BROJ 2

Screenshot 2019-10-18 at 1.05.40 PM

JUDO IN - SPORTSKI MAGAZIN BROJ 3

Screenshot 2020-03-30 at 11.35.33 AM

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Lenta_element2_A3