Projekt: Odaberi sportProjekt je proveden u suradnji s Odjelom gradskog ureda za školstvo i obrazovanje i Odjelom gradskog ureda za sport i tehničku kulturu za učenike osnovnih škola Grada Rijeke 2014./2015.

Projekt “Odaberi sport” promiče tjelesnu aktivnost kod učenika nižih razreda osnovnih škola kroz dimenziju sporta u svrhu izgradnje zdravog stila života. Motivira učenike da uz edukaciju i novostečena znanja samostalno odaberu sport koji će im najviše odgovarati i u kojem će se najbolje zabaviti i dobro osjećati.

Učenicima se, na njima prilagođen i prihvatljiv način, predstavljaju osnovne karakteristike i načela 26 olimpijskih sportova. Uključivanjem djece u neki sport, sportsku aktivnost ili sportski udrugu, sustavnim treningom, osim zdravih navika, važnih za zaštitu zdravlja, kod njih razvijamo disciplinu i komunikacijske vještine, timski duh i osjećaj pripadnosti, doživljaje potvrde, ali izgrađujemo i otpornost na neuspjehe i situacije u kojima je netko drugi u nečemu uspješniji. Na taj način sustavno se kod djece podiže razina samopoštovanja i samopouzdanja.


Jedan od osnovnih kriterija pravilna odabira sporta jest da i samo dijete sudjeluje u odabiru aktivnosti za sebe, na način da ima dovoljno znanja da u cijeloj lepezi aktivnosti prepozna i odabere sport koji mu se najviše sviđa i u kojem će se dobro zabaviti.

Masovno i konstantno uključivanje učenika u sport putem ovoga projekta rezultira stvaranjem navike tjelesnog vježbanja, namećući im da u svoj identitet ugrađuju bavljenje sportom kao nešto što se samo po sebi razumije. Na taj način dugoročno očekujemo razvoj zdrave nacije.

Vrhunskim sportom bave se oni koji to žele i mogu, koji imaju predispozicije i talent za pojedini sport. Stječe se dojam da pratimo samo “izvrsne” te da, kad govorimo o sportu, raspravljamo samo o njima, dok zapostavljamo golemu skupinu mladih, odraslih, pa i osoba starije dobi, koji su temelj svakog sporta. Sport danas treba imati veću društvenu vrijednost. Hrvatski olimpijski odbor kroz projekt “Odaberi sport” želi pokazati da od osvajanja olimpijskih medalja veću važnost imaju bavljenje sportom široke populacije te stvaranje zdrave i korisne zajednice.

Za očekivati je da će iz masovnosti bavljenja sportom proizaći pojedinci koji će svojim sposobnostima i radom ostvariti zapažene sportske rezultate, nastupati na Olimpijskim igrama, čak tamo osvojiti medalje, što bi bila potvrda kvalitete ove lokalne strategije i projekta “Odaberi sport” te dodatna motivacija .

Cilj projekta

  • poticanje na tjelesnu aktivnost kao zaštitu zdravlja (prevencija pretilosti i svih oblika rizičnog ponašanja mladih).
  • educiranje, motiviranje i masovno uključivanje djece u sportske udruge i klubove tako da djeca na osnovi provedenog programa imaju dovoljno saznanja da mogu samostalno odabrati sport koji im najviše odgovara.
  • provođenje programa u lokalnoj zajednici paralelno pomaže radu i razvoju sportskih udruga i klubova, tj. povećanju broja njihovih članova kao osnovnoga temelja njihova postojanja.
  • povezivanje odgojnih i sportskih institucija organiziranjem edukativnih stručnih predavanja na temu motiviranja i usmjeravanja djece u sport, razvijanje zdravog stila života kod učenika i učitelja u školama, trenera sportskih klubova i roditelja.

Sadržaj projekta: Odaberi sportProjekt pod potporom Međunarodnog olimpijskog odbora - Olimpijska solidarnost u okviru programa “Promocija olimpijskih vrijednosti - Sport za sve” i Hrvatskog olimpijskog odbora 2014./2015.

Projekt: Odaberi sportProjekt je proveden u suradnji s Odjelom gradskog ureda za školstvo i obrazovanje i Odjelom gradskog ureda za sport i tehničku kulturu za učenike osnovnih škola Grada Rijeke 2014./2015.

Projekt “Odaberi sport” promiče tjelesnu aktivnost kod učenika nižih razreda osnovnih škola kroz dimenziju sporta u svrhu izgradnje zdravog stila života. Motivira učenike da uz edukaciju i novostečena znanja samostalno odaberu sport koji će im najviše odgovarati i u kojem će se najbolje zabaviti i dobro osjećati.

Učenicima se, na njima prilagođen i prihvatljiv način, predstavljaju osnovne karakteristike i načela 26 olimpijskih sportova. Uključivanjem djece u neki sport, sportsku aktivnost ili sportski udrugu, sustavnim treningom, osim zdravih navika, važnih za zaštitu zdravlja, kod njih razvijamo disciplinu i komunikacijske vještine, timski duh i osjećaj pripadnosti, doživljaje potvrde, ali izgrađujemo i otpornost na neuspjehe i situacije u kojima je netko drugi u nečemu uspješniji. Na taj način sustavno se kod djece podiže razina samopoštovanja i samopouzdanja.


Jedan od osnovnih kriterija pravilna odabira sporta jest da i samo dijete sudjeluje u odabiru aktivnosti za sebe, na način da ima dovoljno znanja da u cijeloj lepezi aktivnosti prepozna i odabere sport koji mu se najviše sviđa i u kojem će se dobro zabaviti.

Masovno i konstantno uključivanje učenika u sport putem ovoga projekta rezultira stvaranjem navike tjelesnog vježbanja, namećući im da u svoj identitet ugrađuju bavljenje sportom kao nešto što se samo po sebi razumije. Na taj način dugoročno očekujemo razvoj zdrave nacije.

Vrhunskim sportom bave se oni koji to žele i mogu, koji imaju predispozicije i talent za pojedini sport. Stječe se dojam da pratimo samo “izvrsne” te da, kad govorimo o sportu, raspravljamo samo o njima, dok zapostavljamo golemu skupinu mladih, odraslih, pa i osoba starije dobi, koji su temelj svakog sporta. Sport danas treba imati veću društvenu vrijednost. Hrvatski olimpijski odbor kroz projekt “Odaberi sport” želi pokazati da od osvajanja olimpijskih medalja veću važnost imaju bavljenje sportom široke populacije te stvaranje zdrave i korisne zajednice.

Za očekivati je da će iz masovnosti bavljenja sportom proizaći pojedinci koji će svojim sposobnostima i radom ostvariti zapažene sportske rezultate, nastupati na Olimpijskim igrama, čak tamo osvojiti medalje, što bi bila potvrda kvalitete ove lokalne strategije i projekta “Odaberi sport” te dodatna motivacija .

Cilj projekta

  • poticanje na tjelesnu aktivnost kao zaštitu zdravlja (prevencija pretilosti i svih oblika rizičnog ponašanja mladih).
  • educiranje, motiviranje i masovno uključivanje djece u sportske udruge i klubove tako da djeca na osnovi provedenog programa imaju dovoljno saznanja da mogu samostalno odabrati sport koji im najviše odgovara.
  • provođenje programa u lokalnoj zajednici paralelno pomaže radu i razvoju sportskih udruga i klubova, tj. povećanju broja njihovih članova kao osnovnoga temelja njihova postojanja.
  • povezivanje odgojnih i sportskih institucija organiziranjem edukativnih stručnih predavanja na temu motiviranja i usmjeravanja djece u sport, razvijanje zdravog stila života kod učenika i učitelja u školama, trenera sportskih klubova i roditelja.

Sadržaj projekta: Odaberi sportProjekt pod potporom Međunarodnog olimpijskog odbora - Olimpijska solidarnost u okviru programa “Promocija olimpijskih vrijednosti - Sport za sve” i Hrvatskog olimpijskog odbora 2014./2015.